روش پنج چرا در کوچینگ

روش پنج چرا در کوچینگ

در این مقاله ما به پنج چرا نگاه می کنیم – یک ابزار ساده اما قدرتمند برای سرعت بخشیدن به کشف نشانه های بیرونی یک مشکل به منظور تشخیص علل اساسی آن، به طوری که شما می‌توانید با آن یک بار و برای همیشه مقابله کنید. ریشه روش پنج چرا ساکیچی تویودا یکی از پدران انقلاب صنعتی...