در چه شرایطی جلسه کوچینگ شکل می‌گیرد

در چه شرایطی جلسه کوچینگ شکل می‌گیرد

همان طور که کوچ دارای ویژگی‌های مشخصی است، مراجع هم برای حضور در جلسه‌ی کوچینگ لازم است دارای ویژگی‌هایی باشد تا جلسه‌ی کوچینگ امکان شکل‌گیری بیابد. جلسه‌ی کوچینگ زمانی شکل می‌گیرد که مراجع، آمادگی کافی برای مسوولیت‌پذیری و همچنین آگاهی کافی برای پاسخ دادن به سوالاتِ...