مهارت‌هایی که یک کوچ باید بداند

مهارت‌هایی که یک کوچ باید بداند

کوچینگ یکی از کارآمدترین شیوه‌ها برای حرکت رو به جلو در جهان است، افراد و سازمان‌‌ها می‌توانند با توجه به شرایط خود، برای شناسایی اهداف، چالش‌‌‌ها، موانع و… از کوچینگ استفاده ‎‌کنند. یکی از زمان‌هایی که بیش از هر زمان دیگری هر فرد(سازمانی) به کوچینگ نیاز دارد دوران...