چگونه زندگی خود را تغییر دهیم؟

چگونه زندگی خود را تغییر دهیم؟

بسیاری از ما سال جدید را با آرزوی تغییر شروع می‌کنیم. می‌خواهیم احساس متفاوتی پیدا کنیم و برای رسیدن به آن اهدافی تعیین می‌کنیم. همه‌ی این‌ها خوبند، اما در واقع هیچ تغییری رخ نخواهد داد مگر اینکه به دقت روایت‌هایی را که در مورد دنیا، خود و دیگران، اعتقاد داریم را...