انتخاب شغل و رشته تحصیلی

انتخاب شغل و رشته تحصیلی

کارکردهای شغل برای ما چیست؟ 1-یکی از کارکردهای خیلی مهم شغل، پول درآوردن است، پول کمک میکنه چیزهایی که برای زندگی ما ضروری است تامین بشود، 2-همچنین کمک می کند بعضی از خواسته هایمان یعنی آن چیزهایی که ضرورت نیست ولی ما از آنها لذت می بریم و به آن ها اشتیاق داریم تامین...
استارتاپ

استارتاپ

اگر چه در تعریف استارت آپ بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سالهای اخیر حول این زمینه‌ها شکل گرفته‌اند، گاهی در تعریف استارت آپ به این مسئله هم اشاره می‌شود که استارت...