چگونه یک برنامه توسعه فردی اثربخش بنویسیم

IDP به عنوان معیاری برای ارزیابی روند رشد و به عنوان روشی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای بکار می‌رود، و مهمتر از همه اگر به خوبی نوشته و اجرا شده و جدی گرفته شود واقعا جواب می‌دهد. برنامه توسعه‌فردی برای کسانی مناسب است که:دلیل محکمی برای تغییرِ خود دارند.اشتیاق...