کوچینگ مارا به موفقیت نزدیکتر می‌کند

کوچینگ مارا به موفقیت نزدیکتر می‌کند

در دنیای ناپایدار، رقابتی و غیر قابل پیش‌بینی امروزه، داشتن یک برنامه‌ریزی منظم و دقیق برای روبرویی با مشکلات و چالش‌های پیش آمده می‌تواند بهترین شیوه برای توسعه مهارت‌های فردی و مدیران مشاغل باشد. کوچینگ چیست؟ به زبان ساده می‌توان گفت کوچینگ فرآیندی است که عملکرد و...
فرآیند رهیاری (کوچینگ)

فرآیند رهیاری (کوچینگ)

رهیار‌ها (کوچ)ها از مدل‌های مختلفی برای رهیاری (کوچینگ) استفاده می‌کنند که در ادامه توضیح خواهیم داد. اما به طور کلی می‌توانیم بگوییم که اکثر شیوه‌های رهیاری (کوچینگ) شامل فرایند زیر هستند: شفاف کردن آنچه شما می‌خواهید اولین قدم، مشخص کردن دقیق همان چیزی است که شما...

هفت مرحله برای گوش دادن موثر وجود دارد:

۱. بلندگو را در چشمان خود نگاه کنیدگوش دادن موثر نشان می دهد که شما توجه دارید و در واقع به آنچه آنها می گویند اهمیت می دهید. به هیچ وجه نباید به فعالیت های دیگری مانند پیام کوتاه ، خواندن ، نوشتن یا خیره شدن به تلویزیون بپردازید. روی مکالمه حاضر متمرکز باشید و بر این...

کوچینگ چیست؟

به طور خیلی ساده، کوچینگ در مورد کمک کردن به دیگران در جهت یادگیری آن‌هاست – بدون آنکه به آنها بگویید چه‌کاری انجام دهند یا چه فکری داشته باشند. روش کوچینگ بر این مبناست که فردی که کوچ می‌شود (مراجعه کننده یا کوچی) تمام ایده‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را با خود دارد. در...