شخصیت‌شناسی و آرکی‌تایپ‌ها

شخصیت‌شناسی و آرکی‌تایپ‌ها

براساس تست شخصیت شناسی یونگ ، پانزده آرکی تایپ یا تیپ شخصیتی وجود دارد که هفت آرکی تایپ (آتنا، آرتمیس، دیمیتر، هرا، پرسفون، آفرودیت و هستیا) زنانه و هشت آرکی تایپ (آرس، آپولو، زئوس، هادس، دیونوسوس، پوزیدون، هرمس و هفاسیتوس) مردانه هستند. هریک از این آرکی تایپ‌ها یا...
آرکی‌تایپ‌ها از نگاه یونگ

آرکی‌تایپ‌ها از نگاه یونگ

برای شناخت بهتر از خود و سفر به درون آرکی‌تایپ‌ها مثل یک فانوس عمل می‌کنند. برای قدم گذاشتن در مسیر زندگی ما نیاز به نقشه‌ی راه‌ داریم. یونگ سال‌ها پیش در این مسیر قدم گذاشته و دستاوردهای را کشف کرده تا شناخت شکل دیگری به خودش بگیرد. هدف از ارائه این مبحث کمک به شناخت...
توسعه‌ی ذهن و کوچینگ

توسعه‌ی ذهن و کوچینگ

وقتی مردم به مهارت کوچینگ و مربیگری فکر می کنند، معمولاً به تعاریف کوچ زندگی و … می اندیشند که فرآیند کمک به فرد برای ایجاد زندگی خوب و دستیابی به رویاهایشان است. مهارت کوچینگ بیشترین کارایی را برای تخصص های تجاری، مدیران عامل و افرادی در پست های مدیریتی و اجرایی...