نوروزانه دوره۱

نوروزانه‌ی دوره‌ی بوف‌کوچِ استعداد

گروه سنی ۷ تا ۹سال

 

رفقای نازنین!

خوب می‌دانید که بوفکا در تمام طول سال که از شما دوراست، دل‌تنگِ شماست.

امسال هم تعطیلات آلودگی هوا زیاد بود و خیلی نتوانست کنارتان باشد..

برای همین دوست داشت در تعطیلات نوروز که مشغول خوش‌گذرانی و استراحت هستید، رفیقِ ساعت‌های خوشتان باشد و با شما همراهی کند تا چند فصلی از بسته‌ی کوچینگ استعداد را در کنار خانواده و فامیل یاد بگیرید.

این کلاس‌ها با حضور بوفکا و خانم درکتر برگزار می‌شوند و شما می‌توانید تمریناتتان را در نوروز برای آن‌ها بفرستید و در مسابقه‌های جذاب نوروزانه شرکت کنید.

جلسه‌ها از تاریخ‌هایی که نوشته شده، قابل دسترسی هستند وتا پایان نوروز روی سایت می‌مانند.

ساعت شرکت در هرجلسه به خواست خود شماست.

بوفکا و خانم دکتر، منتظر فیلم تمرینات خوب شما هستند.

فصل ۴

دریچه جلوه‌گری

جلسه اول

نمایش جلسه از ۱ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۴

دریچه جلوه‌گری

جلسه دوم

نمایش جلسه از ۲ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۴

دریچه جلوه‌گری

جلسه سوم

نمایش جلسه از ۳ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۵

دریچه جنب و جوش

جلسه اول

نمایش جلسه از ۴ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۵

دریچه جنب و جوش

جلسه دوم

نمایش جلسه از ۵ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۵

دریچه جنب و جوش

جلسه سوم

نمایش جلسه از ۶ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۶

دریچه نقش و رنگ

جلسه اول

نمایش جلسه از ۷ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۶

دریچه نقش و رنگ

جلسه دوم

نمایش جلسه از ۸ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۶

دریچه نقش و رنگ

جلسه سوم

نمایش جلسه از ۸ فروردین ۱۴۰۲