چرخ زندگی

عزیز دلم، لطفاٌ قبل از شروع آزمون، فیلم آشنایی با چرخ زندگی را که این‌جا برایت گذاشتم را به همراه مامان یا بابا تماشا کن و بعد از آن روی لینک آزمون سنّ خودت که زیر فیلم گذاشتم کلیک کن