مرکز کنترل

مرکز کنترل

معمولا هر چه سن افزایش می یابد ، مرکز کنترل بیشتر درونی می شود، این امر نتیجه افزایش توانایی تاثیرگذاری بر وقایع زندگی است و درک این نکته که بسیاری از رویدادها حاصل اعمال خود ما هستند. اگر شما مدیری دارای مرکز کنترل درونی بسیار قوی هستید، اطمینان حاصل کنید که به حد...
بیزینس کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ چیست؟

در مورد تعریف دقیق بیزینس کوچینگ، سوالات بسیاری مطرح شده که من در این مقاله قصد دارم بر اساس دانش و تجربه‌ در این حوزه، به آنها پاسخ دهم. برای پاسخ به این سؤال، شاید بهتر باشد با تعریف کوچینگ شروع کنیم. منبع اصلی من برای این تعریف، فدراسیون بین‌المللی کوچینگ است. ICF...