نوروزانه دوره۲

نوروزانه‌ی دوره‌ی بوف‌کوچِ استعداد گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال   رفقای نازنین! خوب می‌دانید که بوفکا در تمام طول سال که از شما دوراست، دل‌تنگِ شماست. امسال هم تعطیلات آلودگی هوا زیاد بود و خیلی نتوانست کنارتان باشد.. برای همین دوست داشت در تعطیلات نوروز که مشغول...